> Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Klantmanager

Welk niveau moet de kandidaat hebben om mee te kunnen doen aan deze leerroute?

De mbo-opleiding Praktijkleren met de praktijkverklaring is vooral bedoeld voor kandidaten zonder startkwalificatie (mbo diploma niveau 2, havo- of vwo-diploma) die (nog) niet in staat is een mbo-opleiding leidend tot een mbo-diploma of mbo-certificaat te volgen. De kandidaat heeft geen opleidingsniveau nodig, leert vooral in de praktijk en is leerbaar. Dit is iets anders dan schoolbaar. Leerbaar betekent open staan voor leren.

Krijgt de kandidaat een salaris tijdens deze leerroute, net als bij een BBL?

Dat is een afspraak die bij het starten van deze leerroute gemaakt dient te worden met de werkgever. Is die bereid een salaris te betalen? Zo niet, kan de gemeente een uitkering continueren of verstrekken gedurende de af te spreken opleidingsperiode of een deel daarvan?

Kan de PV ook een passende route zijn voor anderstalige kandidaten?

Ja