> Nieuws

Nieuws

Twee studenten in de bouw overleggen met begeleider
Landelijk nieuws

Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entreestudenten op weg naar werk? Die vraag beantwoordt SBB in de handreiking ‘Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree’. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van OCW ontving vandaag in een online bijeenkomst het eerste exemplaar.

19-01-2021 | Lees meer
Studenten in de bouw overleggen met begeleider
Landelijk nieuws

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW en SBB vinden dat de publieke sector zoveel mogelijk stageplekken voor mbo-studenten moet aanbieden. Dat schrijven de minister en SBB in een brief aan het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

12-01-2021 | Lees meer
Regionaal nieuws
Leerwerkloket: Leerwerkloket Noord-Holland Noord

Vanuit het Taalakkoord Noord-Holland Noord gaat Renate van der Laan als bedrijvenbezoeker, het komende jaar werkgevers actief betrekken bij de aanpak van laaggeletterdheid onder hun medewerkers. Tijdens haar bezoek vraagt ze aandacht voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Daarnaast geeft ze voorlichting en biedt ondersteuning bij een plan van aanpak. Denk aan taaltrainingen voor medewerkers, maar ook tips over eenvoudig taalgebruik en simpel schrijven.

09-01-2021 | Lees meer
Regionaal nieuws
Leerwerkloket: Leerwerkloket Noord-Holland Noord

Vanuit het Taalakkoord Noord-Holland Noord (NHN) ondersteunen we werkgevers, hoe zij hun werknemers kunnen stimuleren om hun taalvaardigheid te verbeteren door bijvoorbeeld Taal op de werkvloer of door scholing aan te bieden. Werkgevers kunnen hiervoor aansluiten bij het Taalakkoord NHN. Om taalvaardigheid in de regio te bevorderen, ondertekenden al meer dan 70 regionale organisaties het Taalakkoord NHN.

08-12-2020 | Lees meer
Regionaal nieuws
Leerwerkloket: Leerwerkloket Noord-Holland Noord

Den Helder SUNS, spelend in de Dutch Basketball League, treedt toe tot het Taalakkoord Noord-Holland Noord. Daarmee wordt de maatschappelijk betrokken basketbalclub ambassadeur tegen laaggeletterdheid. De medewerkers en spelers van de club gaan zoveel mogelijk aandacht vragen onder haar fans en volgers voor het verbeteren van lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Deelnemers van het Taalakkoord NHN kunnen hiervoor gebruik maken van subsidie dat Tel mee met Taal beschikbaar stelt voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

03-12-2020 | Lees meer

Pagina's